3 آگوست 2020

همايش 99

همايش آراي داوري سال 1399 اهواز  همايش با حضور اساتيد و دانشجوياني از ساسر ايران برگزار مي‌شود
16 ژانویه 2019

همایش آزمایشی

متن توضیحات همایش خط دوم
5 نوامبر 2017

رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران تاریخ رأی نهایی: 3/8/91 شماره رأی نهایی: …..91099702 چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت […]
5 نوامبر 2017

نمونه رای ابطال رای داوری

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۶۹ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رای بدوی در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای […]