3 آگوست 2020

همایش ۹۹

همایش آرای داوری سال ۱۳۹۹ اهواز  همایش با حضور اساتید و دانشجویانی از ساسر ایران برگزار می‌شود
16 ژانویه 2019

همایش آزمایشی

متن توضیحات همایش خط دوم
5 نوامبر 2017

رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری

مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تاریخ رأی نهایی: ۳/۸/۹۱ شماره رأی نهایی: …..۹۱۰۹۹۷۰۲ چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت […]
5 نوامبر 2017

نمونه رای ابطال رای داوری

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۶۹ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رای بدوی در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای […]