ثبت علامت تجاری (برند)
27 ژانویه 2019
بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.
5 مارس 2021

Speaker at Business Conference and Presentation.

همایش آرای داوری سال ۱۳۹۹ اهواز

 همایش با حضور اساتید و دانشجویانی از ساسر ایران برگزار می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید