مطالبه مبلغ چک در صورت وجود شرط داوری در قرارداد
24 می 2024
ملاکهای استفاده از اینکوترمز
5 جولای 2024

 هر گاه طرفین یک قرارداد توافق نموده باشند که کلیه اختلافات ناشی از قرارداد خود را به داوری ارجاع دهند در این صورت حل دعاوی راجع ‌به اسناد تجاری که در قرارداد صادر گردیه است مانند چک نیز می‌بایست از طریق ارجاع به داوری صورت گیرد.در این صورت  از منظر دارنده سند تجاری یا چک بهتر است به شرط داوری یک تبصره ملحق شود با این عنوان که ” دارنده چک در خصوص ارجاع تمام یا بخشی از دعاوی راجع ‌به چک به داوری یا اجرائیات ثبت یا دادگستری مخیر است” در این حالت برای دارنده چک علی‌رغم وجود شرط داوری این امکان و امتیاز فراهم است که از طریق هر یک از مراجع ذی‌صلاح قانونی که برای چک یا سایر اسناد تجارتی پیش‌بینی‌شده است مبادرت به پیگیری و مبلغ مندرج در سند تجاری را مطالبه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید