5 جولای 2024

ملاکهای استفاده از اینکوترمز

اینکوترمز یک راه ارتباطی بسیار مفید بین تجار بوده و در واقع با هدف کاهش سردرگمی بین خریداران و فروشندگان در عرصه تجارت بین الملل صورت گرفته است.اینکوترمز یک اصطلاح جهانی است و فقط به یک کشور یا یک منطقه محدود نمی‌شود. این اصطلاح جهانی معامله بین واردکننده و صادرکننده را تعریف می‌کند تا هر دو طرف از مسائلی همچون وظایف، هزینه ها، خطرات، مسئولیت ها و همچنین مدیریت تدارکات و حمل و نقل؛ از پذیرش محصول گرفته تا تحویل آن را به خوبی درک کنند.یکی از موضوعات مهم در خصوص اینکوترمز این است که با چه ملاک هایی اینکوترمز مناسب را در قراردادهای بین المللی انتخاب کنیم.